In onderling overleg wordt bepaald om bij u privé op locatie te komen of naar uw bedrijf. Een externe locatie zal slechts overwogen worden wanneer dat noodzakelijk is voor het gekozen traject of wanneer je in de onmogelijkheid verkeert om je te verplaatsen.