Wat is Bedrijfscoaching?

Bedrijfscoaching of Corporate Coaching toont veel gelijkenis met executive coaching. Vaak ligt het initiatief voor het opstarten van dit coachingstraject bij de organisatie en niet bij het individu. Nog specifieker dan bij executive coaching wordt in dit traject gekeken naar het functioneren van het individu en de groep binnen een organisatie of departement.Om ten alle tijden dit traject correct te kunnen faciliteren, wordt deze tak van begeleiding gedaan i.s.m. het bedrijf Begrip. Begrip is opgericht in 2009, om met name de behoeften en de nood die een organisatie heeft in termen van het vergroten van de “company awareness” en “dienstverlening” concepten in te kunnen vullen. Dit soort trajecten vergt vaak een andere aanpak dan bij een typische KMO. Als founding partner sta ik natuurlijk medegarant voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Waarom heb je Bedrijfscoaching nodig?

Vaak wordt er beroep gedaan op een externe partij omdat er expertise nodig is op korte termijn en voor een welbepaalde periode, waardoor het vaak lastiger is om hiervoor iemand aan te werven of op de payrol te houden. Bijkomend voordeel is dat er nooit sprake is van onderlinge concurrentie of interne strijd. Dikwijls worden “en passant” heikele punten binnen de organisatie meegenomen, die makkelijker door een onafhankelijk partij geadresseerd en opgevolgd kunnen worden.

Waarbij  kan een Bedrijfscoach helpen?

Hierna een opsomming van vaak voorkomende behoeften en onderdelen in een corporate coaching traject:

Recent gepromoveerde managers of directors

De details van dit programma worden afgestemd met de specifieke behoeften van de klant. De focus areas omvatten veelal:

  • Managing Peers:  Daadwerkelijk interageren met de nieuwe omgeving en het aanleren of verbeteren van do’s en dont’s in deze vaak meer senior rol. Het snel opbouwen van credibiliteit en het onderhouden van het “gevoel” met de werkvloer.
  • Effectief Leiderschap: Het ontdekken en ontwikkelen van verschillende leiderschapsstijlen met bijhorende verfijning van de “people skills”. Het vermijden van de typische valkuilen bij het managen van individuen die voor de promotie dezelfde rol ambieerden of acteerden en/of het managen van vroegere collega’s in de nieuwe rol.
  • Strategisch denken: Het ontwikkelen van een andere manier van denken die het tactische en operationele overstijgt. Het benaderen en ontwikkelen van ideeën vanuit de nieuwe positie en daarbij overzicht houden op de strategische doelen van het bedrijf.

New hires van executives, directors of managers

Ook hier worden de details van het programma afgestemd op de noden en de exacte behoeften. Naast hiervoor vermelde onderdelen zijn onderstaande Fast tracks een garantie op een snelle integratie.

  • Opbouwen vertrouwen en credebiliteit: Het installeren van deze waarden bij hun team, peers en superieuren.
  • People management: Het ontwikkelen van rapport met medewerkers. Het identificeren van sleutelfiguren en influencers binnen de organisatie.
  • Processen: Het doorgronden van de processen en de praktijk binnen de organisatie. Wat is de huidige modus operandi binnen de organisatie.
  • Cultuur: Het verkrijgen van een duidelijk overzicht van de cultuur en de waarden van de organisatie. Het verbeteren van de individuele capaciteiten om een persoonlijke integratie te optimaliseren.
  • Rol Objectieven: Het verduidelijken van de key objectieven en doelen gelinkt aan de rol. Het ontwikkelen en opstellen van een uitvoeringsplan om die objectieven te behalen.

Management of Change:

Een individuele aanpak voor een globale of gedeeltelijke verandering binnen de organisatie wordt in samenspraak neergelegd. Mijlpalen worden vooropgesteld, opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Tevens wordt er begeleiding voorzien bij de identificatie en opvolging van influencers and key drivers.

Neem vrijblijvend contact om de mogelijkheden te bespreken.