Angst
Angst

Angst

Kan hypnose helpen bij het verminderen van angstgevoelens? Iedereen weet hoe het voelt om angst te hebben, die knoop, die belemmering. Of die angst nu rationeel of irrationeel is of was, ooit hebben we allemaal wel eens het gevoel gehad alsof ons hart in onze keel klopt.. Als die grote hond op je afkwam of als je duidelijk iets mispeuterd had en dat moest opbiechten of misschien ben je wel letterlijk door het spreekwoordelijke oog van de naald gekropen…  Dan heb je zelfs ervaren hoe “doodsangst” voelt.

Overmatige Angst

Heb je ooit vlinders in je buik gevoeld tijdens een spannende date? Of je ongerust gevoeld over een familielid of vriend? Of zenuwachtig voor het resultaat van een examen of voor je evaluatiegesprek met je baas? Dit zijn allemaal zeer natuurlijke reacties. Ze stellen op zich niet noodzakelijk een groot probleem en worden door velen als normaal ervaren. Het is echter wanneer angstgevoelens of angstaanvallen de overhand nemen over je alledaagse gevoel,dat er een waarschuwingssignaal moet gaan branden. Wanneer deze angstgevoelens hoofdzakelijk je leven, je persoonlijkheid en je gedrag bepalen waardoor je verhinderd wordt om te doen en te laten wat je echt wil, kan er sprake zijn van een overmatig angstgevoel.

Verschijnselen:

Het volgende lijstje is een kort overzicht van specifieke situaties en angsten waarbij Mindcoach® therapie kan bijdragen tot een oplossing al dan niet gebruikmakend van hypnose.

  • Verstoren je angstgevoelens de manier waarop je je werk doet, naar school gaat of je familiale verantwoordelijkheden opneemt?
  • Word je geplaagd door angsten waarvan je diep van binnen weet dat ze irrationeel zijn, maar toch niet uit je gedachten kan zetten?
  • Ben je ervan overtuigd dat er erge dingen zullen gebeuren wanneer je bepaalde dingen niet op een bepaalde manier uitvoert?
  • Vermijd je een alledaagse situatie of activiteit omdat je er angstgevoelens door krijgt?
  • Ervaar je soms plotse, onverwachte aanvallen van panische, bijna verlammende angst?

Wanneer bovenstaande punten voor jou herkenbaar of van toepassing zijn, is de kans reëel dat je aan een overmatig angstgevoel lijdt.

Niet zomaar even bang

Let wel, een overmatige angst hebben, is meer dan een keer angstgevoelens hebben. Laat je niet uit je lood slaan als dat als dusdanig wordt afgedaan. Bovendien gaat een overmatig angstgevoel vaak gepaard met fysieke klachten of ongemakken. Doordat deze gevoelens de ‘fight-or-flight response’ van ons brein prikkelen, kunnen klachten als overmatig zweten, zware maag, duizeligheid, vaak toiletbezoek, kortademigheid en algemene vermoeidheid een uiting zijn van angst en dus niet noodzakelijk een fysieke oorzaak hebben. Uiteraard blijft het prioritair om daar eerst medisch uitsluiting over te krijgen. Wanneer deze klachten na medische behandeling toch aanhouden, is een combinatie met therapie zeer heilzaam. Dus altijd vooraf met je behandelende arts bespreken. Neem gerust contact met ons op en geniet weer volop van het leven met minder belemmering.