Bij MindCoach® kan je terecht om een aantal problemen aan te pakken die een invloed hebben op de kwaliteit van je leven. In therapie gaan s vaak een taboe woord maar iedereen streeft naar een prettig en gelukkig leven, naar harmonie tussen lichaam en geest. Helaas kan dit worden verstoord door lichamelijke maar ook door psychische klachten.

Lichamelijke klachten kunnen we makkelijk identificeren, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, maag- en darmklachten, …  Psychische klachten kunnen velerlei van aard zijn en kunnen op het eerste gezicht moeilijker te identificeren lijken. Het is altijd aan te raden en zelfs noodzakelijk om dit met je behandelende arts te overleggen.

Gevoelens van onzekerheid of een minderwaardigheidsgevoel kunnen bijdragen tot een niet-lekker-in-je-vel-gevoel. Soms uit dit zich in klachten die te maken hebben met zingeving, zoals bijvoorbeeld een burnout of overmatige stress. Vaak kunnen angsten, fobieën of een plotse verandering in je leven (denk hierbij aan een echtscheiding, het verlies van een dierbare of een traumatische ervaring) voor heel wat bijkomende stress en negatieve gevoelens zorgen. Dit kan vaak leiden tot onbewust dwangmatig, destructief gedrag zoals alcoholgebruik, obsessieve gedragingen, roken of binge eten, …

Je kan er ook voor kiezen je levensgeluk te vergroten door je concentratievermogen, creativiteit of geheugen te verbeteren.
Voor vele van deze klachten en/of wensen kan mental coaching zeker een uitkomst bieden. Wens je hier meer informatie over of maak je graag een afspraak, dan verwijs ik je graag door naar contact.

Waarom Mindcoach® therapie?

Bijna elk voorval of gebeurtenis in je leven wordt opgemerkt door je brein. Het gedrag en de reactie die je met betrekking tot die gebeurtenis ontwikkelt, wordt opgeslagen als een aangeleerd gedrag gekoppeld aan die specifieke situatie of gebeurtenis. Dit heeft tot gevolg dat elke keer wanneer een soortgelijk voorval plaatsvindt, je fysieke en emotionele reactie vaak consistent is/blijft met de oorspronkelijke situatie. Deze connotatie loopt soms niet helemaal zoals gewild of “hoe het hoort”. In sommige situaties is het ontwikkelde gedrag eerder ongezond of schadelijk op korte termijn of zelfs destructief op middellange of lange termijn.

Net om deze potentiële destructie te voorkomen, is het altijd goed om op het juiste tijdstip even stil te staan bij die catalogus van je aangeleerde gewoontes en deze indien nodig bij te sturen. Mindcoach® therapie gebruikt verschillende technieken (zie submenu therapie) en methodes om die lijst met “verkeerde” gewoontes op te schonen. Mindcoach® therapie helpt de aangeleerde gewoontes los te koppelen van de herinnering en waar nodig ongezonde, destructieve gewoontes te vervangen door gezonde, constructieve gedragingen die bijdragen tot een duurzaam en een gevoelsmatig voller leven.

Neuroplasticiteit

Neuroplasticiteit of neurale plasticiteit is een term die ontleend is aan de neurowetenschap. De term verwijst naar de mogelijkheid van de hersenen om zich, structureel of functioneel, te organiseren of aan te passen aan externe prikkels, m.a.w. gebeurtenissen uit de omgeving. Deze plasticiteit kan zich voordoen op celniveau, zoals bijvoorbeeld voor het opslaan van een herinnering of bij het aanleren van nieuwe dingen. Het gebeurt echter ook op een veel grotere schaal, op niveau van de cortex, zoals bijvoorbeeld bij ernstige kwetsuren of een ongeval.

Wetenschappelijk onderzoek had vroeger al uitgewezen dat deze wijzigingen zich voordoen op anatomisch en fysiologisch vlak. Dankzij de recente ontwikkelingen van de apparatuur kunnen we nu ook daadwerkelijke verandering waarnemen en documenteren. Het is met het licht op deze wetenschap dat je ervan uit moet gaan dat niet alles noodzakelijk definitief vastligt in je brein. Wanneer je daar bewust werk van maakt, kunnen alsnog heel veel dingen worden bijgestuurd of geoptimaliseerd.

Maak nu je afspraak.

Meer info over verschillende therapeutische onderwerpen vind je onderaan de site bij behandelingen.

Deze coaching of therapie kan nooit een vervanging zijn voor medische behandelingen zie disclaimer.

Verbeter je leven, begin bij je brein!