Deze site biedt u meer informatie over Hypnotherapie, Personal Coaching, Executive Coaching, Business Coaching & Bedrijfscoaching van Filip De Pessemier.

Persoonlijk

Velen streven naar een prettig en gelukkig leven, naar harmonie tussen lichaam en geest. Helaas kunnen deze harmonieuze verhoudingen worden verstoord door lichamelijke maar ook door psychische klachten. Lichamelijke klachten kunnen we vaak makkelijker identificeren zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, maag- en darmklachten, …  Psychische klachten echter kunnen velerlei van aard zijn en kunnen op het eerste gezicht moeilijker te identificeren lijken. Gevoelens van onzekerheid of een minderwaardigheidsgevoel kunnen bijdragen tot een niet-lekker-in-je-vel-gevoel, soms uit dit zich zelfs in klachten die te maken hebben met zingeving en kunnen leiden tot burnout en stress.

De oorzaken hiervan kunnen zeer uiteenlopend zijn. Zo kunnen angsten, fobieën of een plotse verandering in je leven zoals een echtscheiding, het verlies van een dierbare of een traumatische ervaring voor heel wat bijkomende stress en negatieve gevoelens zorgen. Dit kan leiden tot dwangmatig destructief gedrag zoals bvb: alcoholgebruik, obsessief gedrag, roken of te veel eten, … Tevens kan u er ook voor kiezen uw levensgeluk te vergroten door uw concentratievermogen, creativiteit of geheugen te verbeteren.

Voor vele van deze klachten en/of wensen kan Hypnotherapie of Personal Coaching zeker een uitkomst bieden. Voor meer informatie en het maken van een afspraak zie contact.

Professioneel

Naast het verzekeren van “persoonlijk geluk”, zie ik vaak dat de privé situatie vaak onder invloed staat van het professionele leven en vice versa. Het is dan ook altijd goed als de balans niet juist voelt om hier de nodige aandacht aan te besteden. Dat kan in het luik van de executive, business en bedrijfcoaching van Mindcoach. Een afspraak maken doe je hier