De relatieproblematiek kunnen we grosso modo in 2 grote groepen verdelen: enerzijds de groep die een relatie heeft, maar de relatie draait niet goed of men wil de relatie beëindigen en anderzijds de groep die graag een relatie zou willen, maar waar het spaak loopt bij het aanknopen van nauwere contacten of bij het opbouwen van een relatie.

Relatie opbouwen

Wanneer er zich moeilijkheden voordoen om een relatie op te bouwen of aan te knopen, zien we vaak dat, samen met ander factoren, “sociale angsten” of “verstoorde” gedragingen de hoofdoorzaak zijn bij het verhinderen van een succesvolle dating strategie of relatie uitbouw. Wanneer een aantal “blauwtjes” zijn opgelopen, installeert er zich een immanent gevoel van vrees voor afwijzing of mislukking.

Ervaring leert dat er slechts kleine wijzigingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat je meer zelfvertrouwen krijgt en dat uitstraalt in je gedrag, voorkomen en communicatie. Je zal in staat zijn om met volle vertrouwen contacten aan te gaan en vooral in staat zijn om jezelf bij te sturen om hierin succesvoller te zijn. Het uitbouwen van een algemene “sociale communicatiestrategie” zal niet alleen bijdragen tot het overwinnen van “schaamte”, als die er al zou zijn, in een “dating situatie”, maar ook bijdragen in een vlottere omgang en interactie in het algemene dagelijkse leven.

Voorbij zijn de dagen waarbij sociale contacten je angst berokkenen of zenuwachtig maken en je nodeloos verhinderen om dingen te doen die je (stiekem) leuk vindt.

Relatie onderhouden

De andere kant van de relatieproblematiek zijn diegene die een relatie hebben en waar er zich structurele meningsverschillen of gedragingen voordoen die een potentiële bedreiging zijn om de relatie voort te zetten.

Diverse oorzaken kunnen aan de grond liggen van een verstoring in je relatie. Wanneer we in de praktijk verder inzoomen op de aangedragen argumenten, komt het vaak neer op 2 fundamentele spreekwoordelijke “kinken” in de kabel, namelijk communicatie en verwachtingen.

De echte redenen waarom koppels een moeilijke tijd beleven, uit elkaar gaan of uit de echt scheiden verdwijnen meestal niet zomaar wanneer de relatie over is. Wel integendeel, de kans is zelfs groot dat er zich meer en grotere problemen voordoen. Dikwijls is de perceptie van 1 van de partijen dat de problematiek volledig te wijten is aan de partner, maar dat is niet altijd het geval. Een goede relatie is een som van delen en zodoende deel van alle partijen. Het is natuurlijk des mens en volkomen normaal om in een eerste reactie met de vinger naar de tegenpartij te wijzen, maar de eerlijkheid gebied mij om te zeggen dat in vele gevallen blijkt, na het rationeel op een rijtje zetten van de feiten, dat er vaak een ander licht op de zaak kan geworpen worden.

Het “geheim” van een goede relatie is zeer eenvoudig. Zorg dat je realistische verwachtingen hebt van jezelf en van je partner en communiceer daar over. Wanneer je verwachtingen onrealistisch zijn in de ogen van de ander of zelfs ongekend, dan is de kans 100% dat er op een bepaald moment frustratie en teleurstelling volgt in het verder zetten van de relatie, wat uiteindelijk kan leiden tot permanente schade.

Het aligneren van die verwachtingen en de dingen benoemen zoals ze zijn, is soms moeilijk voor betrokken partijen. Het inschakelen van een coach kan een hulpmiddel zijn om de juiste knopjes in te drukken.

Nu is het ook een waarheid dat niet elke relatie de moeite loont om te “redden” of verder uit te bouwen. Dat is de hamvraag die iedere partij voor zichzelf moet stellen en uiteindelijk voor zichzelf zal moeten uitmaken. Wanneer 1 van de partijen twijfelt aan de gezondheid van de relatie, moet misschien een belletje gaan rinkelen om te kijken of de compatibiliteit in de eerste plaats aanwezig was, nog is, of er ooit zal zijn.

Relatieverslaafd

Relatieverslaving of codependentie is iets wat steeds vaker wordt benoemd in de relatieproblematiek. Anders dan de hiervoor vermelde communicatie- en verwachtingsproblemen gaat het hier om een ongezonde relatieverhouding. Al dan niet onder invloed van een manipulatieve partnerpersoonlijkheid, ontwikkelt 1 van de partners een echte verslaving voor de (liefdes)relatie. Dit resulteert vooral in een destructieve vorm van zelfverloochening en vertroebeling van de relatiewerkelijkheid. Afwijkend gedrag van de partner wordt vaak verschoond en ultimatums steeds weer bijgesteld. Vaak gaat hier ook (verbaal) geweld mee gepaard. “Volgende keer zal ik…”, “Als er nu nog 1 keer, …”, “Als dat gebeurt dan…” zijn vaak uitspraken of denkpatronen die voorkomen in deze verhouding. Ze zouden een sein moeten zijn om toch een diepere kijk te nemen in de “juistheid” van de relatie en professionele begeleiding van een coach te overwegen.

Verbeter je leven, begin bij je brein!